hur man tränar sin hund att komma på återkallning

Att lära sin hund att komma på kommando är en av de viktigaste färdigheterna du kan ge din fyrbenta vän. Inte bara stärker det bandet mellan dig och hunden, men det kan också rädda dess liv i farliga situationer. Oavsett om du är en ny hundägare eller har haft din hund i flera år, kan denna träningsprocess kräva tid, tålamod och konsekvens. Genom att följa dessa steg kommer du att hjälpa din hund att förstå och lyda ditt återkallningskommando effektivt.

Bygg en stark grund

Innan du börjar med att träna hunden på att komma på återkallning är det viktigt att du har etablerat en stark grund i din relation med den. Hunden behöver se dig som en pålitlig ledare och en källa till trygghet och belöning. Här är några metoder att tänka på:

 • Skapa en positiv och respektfull relation genom belöningsbaserad träning.
 • Lär grundläggande kommandon som sitt, ligg och stanna innan du börjar med återkallningsträningen.
 • Se till att hunden får tillräckligt med fysisk och mental stimulans varje dag.

När detta är på plats kommer hunden att vara mer benägen att lyssna och lyda när du kallar på den.

Välj ett tydligt och specifikt kommando

Att återkalla en hund kräver ett tydligt kommando som hunden lätt kan förstå och associera med att komma tillbaka till dig. ”Kom” är ett vanligt val, men du kan också välja ett annat ord eller en visselpipa om du föredrar det. Här är några tips för att välja och använda kommandot effektivt:

 • Välj ett ord som är lätt att uttala och som du inte använder i andra sammanhang.
 • Använd samma ord konsekvent varje gång du tränar hunden.
 • Undvik att använda återkallningskommandot när du är arg eller frustrerad, eftersom det kan skapa en negativ association för hunden.

Genom att vara konsekvent med ditt valda kommando hjälper du hunden att förstå vad som förväntas av den.

Träna återkallning i kontrollerade miljöer

När du har valt ett kommando är nästa steg att träna hunden i kontrollerade miljöer där du kan minimera distraktioner och säkerställa att du har hundens fulla uppmärksamhet. Börja inomhus eller i en inhägnad trädgård. Så här gör du:

 • Ge hunden lite utrymme att röra sig men håll den inom synhåll.
 • Använd kommandot ”kom” och belöna hunden med godis eller beröm när den kommer till dig.
 • Träna korta sessioner på 5-10 minuter flera gånger om dagen.
 • Öka gradvis avståndet mellan dig och hunden när den blir mer säker på att lyda kommandot.

Genom att börja i en kontrollerad miljö ger du din hund de bästa förutsättningarna för att lyckas.

Introducera distraktioner gradvis

När hunden konsekvent kommer på ditt kommando i en kontrollerad miljö kan du börja introducera distraktioner. Detta är viktigt eftersom verkliga scenarion sällan är distraktionsfria. Här är några steg att följa:

 • Introducera mindre distraktioner, som att en familjemedlem rör sig långsamt i närheten.
 • Öka gradvis svårighetsgraden av distraktionerna, som att träna utomhus där det finns mer att utforska.
 • Variera dina belöningar för att hålla hunden motiverad även i mer utmanande miljöer.
 • Ha tålamod och backa ett steg i träningsprocessen om hunden har svårt att koncentrera sig.

Genom att kontinuerligt och gradvis öka distraktionerna hjälper du din hund att generalisera återkallningskommandot till olika situationer.

Att träna sin hund att komma på återkallning kräver tid, tålamod och konsekvent övning. Genom att bygga en stark grund, välja ett tydligt kommando och träna i kontrollerade miljöer innan du introducerar distraktioner, kan du stärka din hunds förtroende och förmåga att lyda ditt återkallningskommando. Det är en investering som kommer att ge stora belöningar i form av en trygg och lydig hund.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att träna min hund att komma på återkallning?

Tiden det tar att träna en hund att komma på kommando varierar beroende på hundens ålder, temperament och tidigare erfarenheter. För vissa hundar kan det ta några veckor, medan det för andra kan ta flera månader av konsekvent träning. Ha tålamod och var konsekvent för bästa resultat.

Vilka belöningar fungerar bäst för återkallningsträning?

Belöningar som fungerar bäst varierar från hund till hund. Många hundägare använder godis som en effektiv belöning, men även leksaker, beröm och lek kan vara mycket motiverande. Identifiera vad din hund tycker mest om och använd det för att förstärka beteendet.

Hur kan jag träna min hund att komma tillbaka när det finns mycket distraktioner?

Börja med att träna i en kontrollerad miljö utan distraktioner och introducera gradvis störningar. Använd högvärdera belöningar och träna ofta i olika miljöer för att generalisera återkallningskommandot. Om hunden har svårt att koncentrera sig, backa ett steg i träningsprocessen och prova igen.

Vad ska jag göra om min hund inte kommer när jag kallar?

Om din hund inte kommer när du kallar, försök att undvika att bli arg eller frustrerad. Återvänd till en enklare träningsnivå med färre distraktioner och öka svårighetsgraden gradvis. Se också till att kommandot ”kom” alltid är positivt förstärkt och att hunden inte associerar det med något negativt.