tips för att introducera kattungar till varandra

Att introducera en ny kattunge till en hushåll där det redan finns en katt kan vara en spännande men ibland stressande upplevelse både för de nya och gamla medlemmarna av familjen. Med rätt tillvägagångssätt kan övergången göras smidigare för alla involverade. Nedan följer några tips och steg för att hjälpa till att introducera kattungar till varandra på ett framgångsrikt sätt.

Förberedelser för introduktionen

Innan du tar hem den nya kattungen, är det viktigt att göra några förberedelser. Den nuvarande katten måste känna sig trygg i sina omgivningar, och den nya kattungen ska ha en säker plats där den kan anpassa sig till sitt nya hem. Här är några steg att följa:

 • Skapa ett separat utrymme för den nya kattungen med en egen låda, mat- och vattenskålar samt en egen sovplats.
 • Införskaffa några leksaker och doftartiklar för att skapa en bekant och lugnande miljö.
 • Kolla hälsan på båda katterna innan introduktionen, inklusive vaccin och parasiter, för att undvika smittsamma sjukdomar.

Den första introduktionen

Den första introduktionen är avgörande för att sätta tonen för hur katterna kommer att interagera i framtiden. Här är några tips för att säkerställa att den går så smidigt som möjligt:

 • Se till att den första introduktionen sker på ett kontrollerat sätt. Låt katterna börja lära känna varandras dofter först genom att byta deras sängkläder eller använda doftservetter.
 • Placera den nya kattungen i sitt eget rum med en dörr mellan dem. Detta ger båda katterna möjlighet att vänja sig vid varandras dofter under de första dagarna utan att behöva mötas ansikte mot ansikte direkt.
 • Efter några dagar, låt katterna träffas genom att öppna dörren försiktigt, men ha gärna en grind eller nät emellan för att undvika direkt fysisk kontakt om spänningar uppstår.

Successivt öka interaktioner

Efter att katterna har vant sig vid varandras närvaro och doft, kan du börja öka deras interaktioner stegvis. Detta kan göras på olika sätt beroende på hur katterna reagerar:

 • Övervaka alla möten noggrant och var redo att ingripa om någon av katterna visar tecken på stress eller aggressivitet.
 • Börja med korta möten och förläng tiden om båda katterna verkar avslappnade. Belöna dem med godsaker och lek för att skapa positiva associationer.
 • Håll de första mötena i olika rum för att minska risken för revirkonflikter. Låt katterna utforska varandras utrymmen när de inte är närvarande.
 • Skapa fler gömställen och utsiktsplatser så att både katten och kattungen har egna trygga platser att dra sig tillbaka till om de känner sig överväldigade.

Konstant övervakning och tålamod

Introducering av kattungar till varandra kräver tid och tålamod. Skapa en positiv och trygg miljö för båda katterna och övervaka deras framsteg noggrant:

 • Varje katt är unik, och processen kan ta veckor eller till och med månader, så ha tålamod.
 • Var lyhörd för tecken på stress eller problem, som ändrat ätbeteende eller överdriven tvättning. Rådfråga en veterinär om problem uppstår eller om du är osäker på hur du ska gå vidare.
 • Se till att båda katterna får tillräckligt med individuell uppmärksamhet och tid med dig så att ingen känner sig försummad.

Med dessa tips i åtanke kan processen att introducera kattungar till varandra bli mycket enklare och mindre stressande för både djuren och deras ägare. Kom ihåg att varje katt är individuell och deras unika personligheter och behov måste tas i beaktning för att skapa en harmonisk och lycklig familj.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det att introducera två kattungar till varandra?

Tiden det tar för katterna att vänja sig vid varandra varierar. Det kan ta allt från några veckor till flera månader beroende på katternas personligheter och tidigare erfarenheter.

Vad gör jag om katterna börjar slåss?

Om katterna börjar slåss, separera dem omedelbart och ge dem tid att lugna ner sig på separata platser. Försök igen senare, men var noga med att övervaka deras interaktioner och ingripa vid behov. Om problemen kvarstår, kontakta en veterinär eller kattbeteendespecialist.

Ska jag använda feromoner för att hjälpa till i introduktionsprocessen?

Ja, feromoner kan vara användbara för att minska stress och skapa en lugnare miljö för introduktion. Produkter som Feliway kan spridas i hemmet eller på specifika platser där katterna vistas.

Hur kan jag säkerställa att båda katterna får tillräckligt med uppmärksamhet?

Se till att du spenderar individuell tid med varje katt under dagen. Lek och umgås med dem separat för att undvika svartsjuka och för att stärka banden med varje katt individuellt.

Är det en bra idé att använda en foderstation för att katterna ska känna sig bekväma med varandra?

Ja, att mata katterna på olika sidor av en stängd dörr kan hjälpa dem att associera den andras närvaro med något positivt. Efterhand kan du försiktigt flytta matskålarna närmare dörren tills de bekvämt kan äta tillsammans.